Sunday , 29 January 2023 / یکشنبه , ۹ بهمن ۱۴۰۱
آخرین مطالب:

حادثه عاشورا پیام تلخ تساحل و تسامح *

نقطه مقابل غیرت دینی»، تساهل وتسامح در دین بر مبنای معامله گری بر سر دین است. چه در اصول وچه در فروع. حوزه اصلی این نوع تساهل وتسامح در وادی سیاست بود، بعداً به وادی دین کشانده شد. طرفداران این معنا ازتساهل، آگاه یا نا آگاه به تحریف دین پرداخته وسرانجام مردم را از دین جدا خواهند کرد. قرآن وروایات وسیره پیامبر وامامان به مبارزه با این معنا از تساهل پرداخته اند.

بارزترین نمونه زیان عظیم بی تفاوتی وتساهل، حادثه جانگذاز عاشورا است..


عاشورا کربلا

بی تردید اگر از آغاز در بر ابر منکرات عظیمی که در جهان اسلام صورت می گرفت مسلمانان به نهی از منکر بر می خاستند ودنیا را به دین معامله نمی کردند وچند روز زندگی زود گذر دنیا را برای رضای خدا ترجیح می دادند، قطعاً کار به جایی نمی رسید که امام حسین(ع) برای حفظ اساس اسلام عزیز، جان خود وعزیزان وفرزندان ویارانش را فدا کند.
اولین منکر بزرگی که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) صورت گرفت ومبنا واساس انحرافات دیگر شد. انحراف رهبری است از مسیر ترسیم شده پیامیر (ص) بود. پیامبر (ص) می دانست تنها شخصیت وارسته ای که می تواند پس از او جامعه اسلامی را در همان راهی که حضرتش مشخص کرده هدایت کند. امام علی (ع) است. اوبه دستور خداوند حضرتش را طبق نص صریح وصحیح ومتواتر غدیر به امامت امت پس از خود منصوب کرد. ولی متأسفانه پس از پیامبر، این نسبت الهی نادیده گرفته شد وامام علی (ع) از این مسند که حق او بود. کنار گذاشته شد ودرحقیقت حق همه ی مسلمانان تا روز قیامت ضایع شد؛ چرا که اگر امامت امام علی (ع) برامت بود اینک جهان اسلام وضع دیگری داشت.
دومین منکری که جهان اسلام با بی تفاوتی از کنار آن گذشت «اذیت دختر پیامبر» بود. آری، بی تفاوتی های این چنین، سر انجامش حادثه جان گداز عاشورا است. اینجا دختر پیامبربین درودیوار قرار گرفت، درحادثه عاشورا سربریده عزیزانش بالای نیزه ها رفت. اینجا در خانه به آتش کشیده شد، درحادثه عاشورا خیمه ها را به آتش کشیدند. اینجا محسن شش ماهه شهید شد ودرحادثه کربلا گلوی نازک علی اصغر هدف پیکان دشمن قرار گرفت.
سومین منکری که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بازار گرمی یافت. آن بود که احکام وقوانین مسلم اسلامی دستخوش تغییر وتحریف شد وزیر بنای آن نه اجتهاد مطلوب، بلکه سلیقه و رأی بود. اجتهادی فراوان در مقابل نص صریح قرآن وپیامبر صورت گرفت . در برابر این منکر نیز جهان اسلام بی تفاوت گذشت وآنها که باید نهی از منکر کنند، ساکت ماندند.
چهارمین منکر پس از رحلت پیامبر اکرم؛ طرد بزرگان صحابه ومغضوب دستگاه واقع شدن آنان بود. چهره های درخشانی همچون ابوذر را به جرم حق گویی تبعید کردند وحتی بدرقه او را هم ممنوع کردند. باز هم کسی در برابر این منکر فریاد بر نیاورد وجز امام علی (ع) و فرزندانش و قنبر وبعضی از خاصان صحابه، کس دیگری به بدرقه ابوذر نیامد وابوذر در غربت مظلومانه جان داد.
پنجمین منکر، کنار گذاشتن ارزشهای اسلامی بود . پیامبر(ص) ضد ارزشها وبه عبارتی دیگر ضد ارزشهای جاهلی را ملغا وارزشهای الهی را جایگزین آنها نمود ولی متأسفانه پس از پیامبر (ص)دوباره ارزشهای جاهلی احیا شد. دوباره تبعیضات نژادی جان گرفت ودوباره بین عرب وعجم جدایی افتاد. عرب بودن امتیاز شد و عجم بودن نقطه ضعف.
ششمین منکر: منکر بزرگ غارت بیت المال بود. بیت المال که درحقیقت پشتوانه اقتصادی جامعه اسلامی بود. در تیول یک یا چند خانواده قرار گرفت وهمانند اموال شخصی با آنان برخورد شد.
مجموعه این بی تفاوتی ها دست در دست هم داد تا خلافت اسلامی به کلی از مسیر خود منحرف شد وسرانجام زمام امر مسلمین به دست کسانی قرار گرفت که تا دیروز در برابر اسلام صف کشیده بودند وتا آنجا که در توان داشتند علیه اسلام بکار بردند. این بی تفاوتی ها اسلام عزیز را در سراشیب قرار داد. سراشیبی هایی که اگر فداکاریهای سالار شهیدان ابی عبدا. . . (ع) نبود بی تردید سرانجامش سقوط بود ودر آن صورت اثری ازاسلام ومکتب نبود واین سخن کاملاً حق است که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند: «حسین منی وانا من حسین »حسین از من است ومن از حسین چرا که بقایای این مکتب حیات بخش مدیون فداکاریهای او و یاران فداکاراوست.
او از آغاز قیام الهی اش به هنگامی که می خواست از مدینه حرکت کند اعلان کرد که انگیزه ام امر به معروف ونهی ازمنکر است یعنی می خواهم غیرت دینی را به نمایش گذارم وآن را احیا کنم. به همین جهت درمنشور نهضت الهی خویش فرمود: «ارید ان آمر باالمعروف ونهی المنکر» من اراده کرده ام امر به معروف ونهی از منکر کنم. وبه هنگامی که خروش عاشورایی بر آورد فرمود: آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود واز باطل جلوگیری به عمل نمی آید. » دراین شرایط باید مؤمن مشتاق لقای حق باشد (وبا آغوش باز به استقبال شهادت رود) که مرگ در راه خدا را سعادت دانسته و زندگی با ستمکاران را مایه ننگ می دانم. »
واین عبرتی بزرگ از حادثه عاشورااست. پیام صریح این عبارت این است که : بی تفاوتی در برابر منکرات (سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و. . . ) حوزه انقلاب اسلامی است. وآنچه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را از خطرها بیمه می کند احیای «غیرت دینی» است. دقیقاً همان که امروز لبه تیز دشمنان ومهاجمان فرهنگی است.
آنان با ده ها ماهنامه ها وهفته نامه ها و روزنامه برانند تا فروغ غیرت دینی را خاموش کنند وبا دعوت به تسامل ومتساحل در اصول ودر پی خاموش ساختن چراغ پر فروغ دینند، ولی هرگز نخواهند توانست که نور حق را خاموش کنند. (خاتمی – ۱۳۸۵)
از روزی که این نهضت وقیام سنجیده امام حسین (ع) آغاز شد، امتیازحق بر باطل، بر همگان معلوم گشت. شیعه آل محمد (ص) از شیعه آل ابوسفیان باز شناخته شدند ونهضت ارزشمند او هر روز بیش از گذشته عظمت خود را از نظرحقیقت جویان تجدید کرد واسرار والا و پاکیزه آن بر فرزانگان و واقع بینان چهره نمود پایگاه و موضعی که امام حسین (ع) در آن روز انتخاب کرد وجان های نخبگان پاکیزه آل ابی طالب و بر گزیدگانی از یارانش را در راه نگهبانی از آن فدا نمود، پایگاهی بس رفیع ومهم بود وبرای نگهبانی از آن لازم شد، حتی دختران خاندان رسالت به دست دژخیمان حکومت اموی از این سو به آن سو کشانده شوند. آری پایمردی دراین پایگاه همان عاملی بود که حق را پس از فرسودگی و بی حالی زنده کرد ودین را پس از افول وغروبش پایدار نمود وبرای جهانیان آشکار ساخت که معاویه وپسراو یزید دو عنصر راه گم کرده ای هستند که مردم را به گمراهی کشانده اند. وامت اسلام وبلاد آنها را با تبهکاریهای خود آلوده اند. نتیجه چنین نهضتی آن شد که تشیع وتاثی به آل محمد (ص) راه بقای خود را در تاریخ پیدا کند وبه گردنه های سختی را که در برابرش به وجود آورده بودند، با قدرت واطمینان پشت سر گذارد وخارهای خلنده ای را که در راه او تعبیه کرده بودند. از میان بردارد. (مظفر- ۱۳۶۸)
هدف اصلی امام حسین (ع) از قیام عاشورا چه بود؟ هدف اصلی امام (ع) این بود که دین اسلام را از انحرافی که سبب حکومت معاویه ویزید ومداخلات بنی امیه وبنی مروان عارض او شده بود. نجات دهد، می خواست دستگاه کفر وظلم یزید واتباع واشیاع او را بر عموم جهانیان وبه ویژه فریب خوردگان شام و مصر وعراق نشان دهد وطوری آن را رسوا کند که برعامه مسلمانان اتمام حجت شده باشد.
قصد حسین بن علی (ع) ایجاد دستگاه ریاست وسلطنت نبود و اگرنه خوب می دانست که این امر در خود مکه و مدینه از آنجا که بگذرد، درحدود یمن ودر حصول و در معاقل اسلامی که از دسترس یزد وحکام او دورتر ومأمون تر است، خیلی سهل الوصول تر بود. تا در بیابان کربلا ومرکز قدرت اتباع یزید ودر محلی که مردمش به قدر ونفاق وسست پیوندی ضرب المثل بودند. و معامله ای را که با پدر وبرادر او کرده بودند بهترین سرمشق وعبرت او بود. او درفکرجاه وجلال نبود بلکه می خواست ندای مظلومیت خود وکفر و ظلم دستگاه یزیدی را به گوش جهانیان برساند وحصول این مقصد مقدس وعالی جزء با شهادت او ویارانش واسیری اهل بیت پاکش مسیر نبود. (همایی- ۱۳۵۷)
سایر علل:
*- جعل حدیث وتحریف حقایق
* – تثبیت وترویج عصبیت قومی وقبیله ای
* – تقدیس قدرت
* – دنیا طلبی
*- جهالت ونادانی
*- مکتب سازی (چوبینه – ۱۳۷۷)

یک نظر

  1. سلام
    شما هم با افتخار لینک شدید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

افزودن شکلک:

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeleton