چهارشنبه , ۲۴ مهر ۱۳۹۸
آخرین مطالب:

ترویج قرآن در حلقه های صالحین

ترویج قرآن در حلقه های صالحین

بخوان یک:
چطور می شود از قرآن استفاده کرد برای مجامعی که مخاطب شان عموما نوجوان های تازه بالغی هستند که مواجهند با هزاران طرفند شیطانی و کشش های نفسانی ؛ اینهایی که هر روز روح شان آزرده و آلوده از پلیدیِ بدحجابی و بی حیایی و فریبِ دنیایی می شود را ، چگونه و از چه راهی ، می توان نشاند بر سر سفره ی الهی ؟!

یکی از دوستان سایت پیشنهاد کرد که قسمتی را بارگذاری کنیم و ستونی بیآراییم حول مدار قرآن . فکر کردم چطور می شود که چنین بخشی را ایجاد کنیم تا هم جذابیت لازم را برای مربّیان  و سرگروههای محترم صالحین بسیج داشته باشد و هم تغذیه ای فکری باشد تا شاید در جلسات هفتگی و مستمرّ صالحین شان از این مطالب استفاده کنند … پس باید ابتدائاً ببینیم که چطور می شود از قرآن استفاده کرد برای مجامعی که مخاطب شان عموما نوجوان های تازه بالغی هستند که مواجهند با هزاران طرفند شیطانی و کشش های نفسانی ؛ اینهایی که هر روز روح شان آزرده و آلوده از پلیدیِ بدحجابی و بی حیایی و فریبِ دنیایی می شود را ، چگونه و از چه راهی ، می توان نشاند بر سر سفره ی الهی ؟!
همه مان می دانیم که تنها دستاویز ما برای عبور از دنیا ، این شاهراه آزمایش ، که محاط است به انواع چاله های آتشین ، دو حبل متین و ثمین است ؛ ثقلین ! قرآن و خاندان رسول مهربان . تا اینجایش را مشکلی نداریم ؛ اما این یک راهبرد کلی است !
همیشه برای تأویل راهبردها در راهکارها ، نیاز به قدرت هوش و تحلیل داریم . و در این مرحله است که بعضا با انتخاب غلط راهکارها ، از اهداف راهبردی مان دور می شویم !
مثال می زنم ؛ در همین بحث اهمیت قرآن و وجوب علاقه مند کردن نوجوان تحت تعلیم مان به این معجزه ی نبوی ، ما همه بر سر اصل قضیه اتفاق نظر داریم . اما گاهی راهکارهایی اتخاذ می شود ، که نتیجتاً نه تنها متعلّم را با قرآن همراه نمی کند ، که باعث دل زدگی و جبهه گیری او نسبت به این هدیه ی رحمانی نیز می شود … اینجاست که باید اهمیت بحث صالحین و کار فرهنگی روشن شود !
گاهی بعضی جلسات قرآن ، حضّار را از قرآن خسته می کند ؛ باید این مسأله را جدی گرفت . تا نشود اینکه گفت : از قضا سرکنگبین صفرا فزود … کلاس قرآن ، قرآن زدگی نیاورد !
اما راه کار چیست ؟ آنچه به عنوان راهبرد جزئی تر می توان به آن توجه کرد ، این است که کدام یک از تمتّعات قرآنی باید به عنوان هدف راهبردی ما در جذب به قرآن مورد طلب باشد … حفظ ؟ قرائت ؟ روخوانی ؟ روانخوانی ؟ تجوید ؟ لحن ؟ ختم قرآن ؟ و … ؛ این خیلی مطلب مهمی است . این است که سیر جلسه ی قرآنی ما را معلوم می کند ! مثلا اگر محور برای ما صِرفِ خواندن شود ، شاید در کل جلسه ، بیشتر به خواندن قرآن بپردازیم بدون توجه دیگر . اگر حفظ محور باشیم ، شاید کل جلسه را صَرفِ تحفیظ کنیم . اگر قرائت محور شویم ، احتمالا غالب وقت را به مسائل لحن و آهنگ و تجوید بگذرانیم . یا اطوار دیگر که احتمالا مشابه هایش را دیده باشید در جلسات قرآن .
اما آنچه معمولا مورد غفلت است و اتفاقا خود قرآن ، بیشتر از همه بر روی آن تأکید دارد ، تدبّر در قرآن است ! همه ی آنهایی که گفتیم ، خوب است ، اما شرط اصلی که همه ی آن توانایی ها باید به این ختم شود ، تدبّر است . مخصوصا در اوان نوجوانی ، برای جذب این فرد به قرآن ، باید به او یاد داد که چطور در قرآن تدّبر کند ؛ وگرنه حافظ کل هم که بشود ، بدون تدبّر سود زیادی برایش نخواهد داشت ؛ شاید نمونه هایش را دیده باشید …
مثل این آیه در سرتاسر قرآن می یافت شود که فرمود :  (( اَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن ))‏ ۸۲ نساء
پس آیا در قرآن تدبّر نمی کنند ؟! راهبرد اصلی ، تدبّر است . اولین چیزی که باید تفهیم معلم و متعلم قرآنی شود ، همین است که فکر نکن ختم قرآن ماه رمضان ، بدون تدبّر ، چیز خاصی عایدت می کند ؛ یا زیبا قرائت کردن آن و حفظ قرآن … نخ تسبیح نباید گم بشود .
طولانی شد ؛ تا اینجا پس روشن شد ، مسیر باید به کدام سو باشد ؛ در نوشتار بعد ان شاء الله به راه های عینی تر خواهیم پرداخت .

منبع: http://www.salehintehran.ir/quran/quran-category/tadabor-quran/467-bekhan


بخوان دو:
اگر کسی فکر می کند که بدون دانستن راهی یا آزمایش نگاهی ، می تواند آن را در جان دیگران تزریق و تثبیت کند سخت در اشتباه است . یعنی چه ؟ یعنی تا یک مربی و مدیر جلسه ، خودش قدرت تدبّر در قرآن را نداشته باشد و از این شکرستان نچشیده باشد ، هرگز نخواهد توانست که کام متعلّمین و شاگردانش را از این اقیانوس شیرین ، تر کند … اولین قدم آن است که …

در نوشتار قبل روشن شد که آنچه در مواجهه ی ما با قرآن ، باید بیش تر و پیش تر از هر چیز دیگر مورد توجه ما باشد ، تدبّر در قرآن است ؛ باید جلسات قرآنی ما ، مخصوصا جلسات صالحین ، منجر به این شود که فرد حاضر یاد بگیرد چگونه در قرآن و آیاتش تدبّر کند . و اگر این به دست آمد ، دیگر شما به او کاری را یاد داده ای که باعث استفاده همیشگی و انس او با قرآن می شود … به او ماهی گیری را آموخته ای ؛ و او (( ماه بودن )) را یاد می گیرد که چطور نور را از خورشید تابانِ قرآن جذب کند و ماهانه منعکس کند در حول و اطراف خودش ! ما باید ماه سازی کنیم ، آنقدر که شب تیره مان ، از انوار این همه ماه ، چون پگاه روشن شود …
اما سؤال این است که چطور این ممکن می شود ؟ اجمالا به دو راه اشاره می کنیم :
۱- اگر کسی فکر می کند که بدون دانستن راهی یا آزمایش نگاهی ، می تواند آن را در جان دیگران تزریق و تثبیت کند سخت در اشتباه است . یعنی چه ؟ یعنی تا یک مربی و مدیر جلسه ، خودش قدرت تدبّر در قرآن را نداشته باشد و از این شکرستان نچشیده باشد ، هرگز نخواهد توانست که کام متعلّمین و شاگردانش را از این اقیانوس شیرین ، تر کند … اولین قدم آن است که خودمان یاد بگیریم چطور قرآن را با تمرکز و تعمّق بخوانیم و از آن کام بگیریم و اصطلاحا در آن تدبّر کنیم .
این کار سخت نیست ، اما کمی همت می خواهد و انس روزانه با جزء جزء این بی نهایتِ مکتوب ! روزی یک صفحه ، دو صفحه ، هرچه توانستی …  بخوانی و اینجور بخوانی که گویی دنبال گم شده ای می گردی ؛ در معانی دقت کنی و از معارف قسمت بگیری . به تک تک صفحاتش قسم ، که اکثرمان حتی واضحات و محکمات آن را هم تا به حال غور نکرده ایم ، چه برسد به لطایف و معارف نهانش … و کاغذی بگذاری کنار دستت و هرچه به ذهنت جالب آمد یادداشت کنی .
اما باید حواس مان باشد که دریافت هامان را با تفاسیر معتبری مثل المیزان که خود میزان و ترازویی است در اقوال دیگران ، تطبیق دهیم تا خدای ناکرده فهم غلطی از این آسمان دُرریز در فکرمان لانه نکند … این قدم اول .
۲- قدم بعدی و کاربردی تر آن است که مثل مربّی های شنا که وقتی می خواهند کرال سینه را یاد بدهند ، اول خود در آب می پرند و شنا می کنند تا آموزش پذیر بفهمد این کرال که مربّی می گوید یعنی چه ، در جلسات ، آیات قرآن را بخوانیم و همان جا تدبّر کردن در آنها را برای حضّار ، عملا نشان دهیم که یعنی چه .
مثل کاری که ما قرار است در این محفل مجازی و ستون فکرسازی انجام دهیم . نوجوان ما ، باید شهودا حس و لمس کند که تدبّر در قرآن چگونه ممکن است . باید حواس مان باشد که زمان جلسات کوتاه باشد و همینطور جملات و آیاتی که از قرآن انتخاب می شود . جلسه قرآن نباید طوری باشد که نوجوانِ سردرگم در این عصر گمراهی و غفلت های شیطانی ، خسته شود و آن به آن نگاه به ساعتش کند که کی تمام می شود این جلسه ی قرآن !
آیات انتخاب شده نیز باید ساده و خوش هضم باشد ؛ باید دانست که این نوگلی که هم اکنون روبروی من نشسته است ، تازه در اول راه است ؛ باید به او تاتی تاتی را یاد داد !
بچه های کوچک را دیده اید ، مادر قاشق پر از سوپ خوش طعم را جلوی او می برد و او جاخالی می دهد و سر را می چرخاند تا از این مهمان ناشناس فرار کند … مادر لحظه ای ، قطره ای از سوپ را به کام او می رساند و بعد از چند ثانیه ، لبخند رضایت کودک است و شکفتگی و طلب او در جرعه های بیشتر …
هنر آن است که بتوانی برای لحظه ای ، کاری کنی که قرآن به دل او بچسبد ؛ آن وقت دیگر خودش به دنبال این سرچشمه ی عسل خواهد رفت !
در آخر ، باید بدانیم که نوجوانان ما ، در زمانی تربیت می شوند و نشو می کنند که تمدن غرب ، همه چیز را برای دور شدن از واقعیات زندگی و غرق شدن در باتلاق خوش منظر شهوات ، برای آنها آماده کرده است ؛ آنها در سیطره ی فیلم ها و ماهواره و بازی های سرسام آور کامپیوتری ، بی حوصله شده اند و فکرشان آنفولانزا گرفته است ؛ آنها عادت کرده اند که از فکر کردن درباره ی مسائل ریشه ای زندگی فرار کنند ، باید آنها را با فکر کردن آشتی دهیم !

منبع: http://www.salehintehran.ir/quran/quran-category/tadabor-quran/473-bekhan2

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

افزودن شکلک:

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeleton
Copyright 2018-2019 , All Rights Reserved
Design By ShikDL