پنج شنبه , ۶ تیر ۱۳۹۸
آخرین مطالب:

بایگانی برچسب : ایمان

فرق مومن و دنیاطلب

فرق مومن و دنیاطلب: مومن به فکر و عبرت مشغول بُود و منافق به حرص و اَمَل. مومن از همه کس نومید بُود مگر از حق تعالی و منافق به همه کس امید دارد مگر حق تعالی. مومن مال فدای دین کند و منافق دین فدای مال کند. مومن طاعت همی دارد و همی گرید و منافق معصیت همی کند ... ادامه مطلب »

Copyright 2018-2019 , All Rights Reserved
Design By ShikDL