دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

عضویت در پایگاه

سلام و خوش آمد حضور شما.

با توجه به راه اندازی شدن قرارگاه سرگروهها و مربیان فرهنگی، واحد عضویت ها و خبرنامه ها و عضویت های گروه های واتساپی، به قرارگاه اصلی منتقل شد.

اگر قصد هر کدام از گزینه های زیر را دارید، به لینک ورودی عضویت در پایین مراجعه کنید.

  • عضویت در خبرنامه ها (ایمیلی، پیامکی و واتساپی) ( آگاهی یافتن از آخرین مطالب قرار گاه سرگروهها و مربیان)
  • عضویت در سایت قرارگاه صالحین آنلاین جهت ارسال مطالب و نوشتن مطلب
  • عضویت در گروه های واتساپی صالحین، مسجد و تریبون ( توضیحات و قوانین شون همونجا هست)