دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

— ppt pdf

-- ppt pdfجنگ نرم

چند مطلب در مورد بصیرت و ۹ دی ( ارائه بحث در حلقه)

حضور مردم در ۹ دی ماه به معنی دفاع از هیچ حزب و گروه و جناحی نبود. برخلاف راهپیمایی ۲۲

Read More
-- ppt pdfصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)ویژه

این حلقات صالحین …

این حلقات صالحین، از کار های بسیار خوب و برجسته است که گسترش کمّی و کیفی آن باید مورد توجه

Read More
-- ppt pdfتابلوصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)مهمات (دانلود)ویژه

فایل پرسش و پاسخ از محضر “استاد جاودان” پیرامون مسائل تربیتی و فرهنگی

فایل پرسش و پاسخ از محضر “استاد جاودان” پیرامون مسائل تربیتی و فرهنگی

Read More
-- ppt pdfطرح و برنامه فرهنگی

مسابقه فرهنگی آموزشی امر به معروف و نهی از منکر

این یک بازی فرهنگی برای آموزش امر به معروف و نهی از منکر به متربیان می باشد. در واقع از

Read More