دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

گالری(مطالب تصویری)

-- ppt pdfصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)ویژه

این حلقات صالحین …

این حلقات صالحین، از کار های بسیار خوب و برجسته است که گسترش کمّی و کیفی آن باید مورد توجه

Read More
-- ppt pdfتابلوصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)مهمات (دانلود)ویژه

فایل پرسش و پاسخ از محضر “استاد جاودان” پیرامون مسائل تربیتی و فرهنگی

فایل پرسش و پاسخ از محضر “استاد جاودان” پیرامون مسائل تربیتی و فرهنگی

Read More
تابلوگالری(مطالب تصویری)من و اطرافم..ویژه

حلقه صالحین، گلزار شهدا

گلزار شهدا، زیارت عاشورا، روایتگری راوی سیره شهدا، حلقه و پذیرایی.

Read More
-- ppt pdfگالری(مطالب تصویری)

آنچه یک مربی باید بداند – دانلود جزوات ویژه مربیان و سرگروه ها

آنچه یک مربی باید بداند: دانلود یک‌جای تمام فایل‌های مربوط به مربی با حجم ۱۹ مگابایت [aio_button align=”right” animation=”swing” color=”green”

Read More
صـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)مطلب دینیمهم دایمی

برای نوجوانی که نسبت به نماز کاهلی دارد چه کنیم؟

نماز عامل مهمی در تزکیه روح و درون انسان است. اهمیت ندادن به نماز به لحاظ عدم آشنایی به حقیقت آن و احساس نیاز نکردن نسبت به آن، از عوامل ترک نماز و سستی در آن به‌شمار می‌آید.

Read More
تابلوصـالحیـنطرح و برنامه فرهنگیگالری(مطالب تصویری)مهم دایمی

محل اطمینان مربی و متربی

یک سرگروه با چه اعمالی می تواند یک سرگروه مورد اطمینان برای اعضای گروه بشود؟
اطمینان و اعتماد متقابل میان متربی و مربی و یا متربی و سرگروه، اساسی‌ترین و مهم‌ترین و در عین حال اولی‌ترین مسئله در تربیت است و بدون آن، ارتباطی که بخواهد در ضمن آن، هدایت رخ دهد، اتّفاق نمی‌افتد. برای این مهم، چند نکته می‌تواند به سرگروه کمک کند:

Read More