دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

امر به معروف و نهی از منکر

-- ppt pdfطرح و برنامه فرهنگی

مسابقه فرهنگی آموزشی امر به معروف و نهی از منکر

این یک بازی فرهنگی برای آموزش امر به معروف و نهی از منکر به متربیان می باشد. در واقع از

Read More
تابلوطرح و برنامه فرهنگیویژه

امر به معروف و نهی از منکر / چند نمونه سؤال و جواب تذکر دهنده و خاطی

مثلا داری امر به معروف و نهی از منکر میکنی، طرف میگه به تو مربوط نیست… میدونی باید چی بهش

Read More