دانش آموز مسلمان

پایگاه فرهنگی تربیتی بصیرتی، شجره طیبه صالحین، تبادل تجربیات و محتوای فرهنگی

حلقه صالحین

اتاق فکر صالحینطرح و برنامه فرهنگیویژه

طرح بحث حکومت و ولایت فقیه / مخاطب: کودک و نوجوان

طرح بحث : حکومتها / حکومت الهی / ولایت فقیه مخاطب: کودک و نوجوان بچه ها فرض کنید الان ۳۰۰۰

Read More
تابلوطرح و برنامه فرهنگیویژه

یک سنت نیک و جالب در حلقه صالحین ما

یکی از سنت های جالب که در حلقه صالحین ما بچه ها به صورت خودجوش بنا نهاده اند، قضیه پذیرایی

Read More
طرح و برنامه فرهنگی

گزارشی از تجربیات یک مربی حلقه صالحین

اولین گزارشِ خبرنگاران افتخاری صالحین تهران از پایگاه شهید سیادت ناحیه باهنر به همت آقای سید عباس سید ابراهیمی (۱) به دستتمان رسید که وی در این گزارش مختصر از تجربیات خود در امر مربیگری حلقه صالحین قلم زده است، امید است که در آینده نزدیک گزارش های شما مربیان عزیز صالحین به دست ما برسد.

Read More